Bazy danych

IRIS (Integrated Risk Information System) - Baza danych o środkach chemicznych (USA)

OpenFoodTox - baza danych o zagrożeniach związanych z substancjami w żywności.

PubChem - Baza związków chemicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz