niedziela, 9 października 2016

Etoksykina - prawda naukowa i prawda medialna.

Recenzując film "Cała prawda o rybach" nieświadomie stanąłem po stronie krytyków dodawania eksytokiny do paszy ryb, nie wchodząc w szczegóły dotyczące wyników badań naukowych.

Dziś chciałbym podzielić się wybranymi cytatami z raportu EFSA (European Food Safety Authority)

Zgodnie z danymi z "Safety and efficacy of ethoxyquin [.. ]for all animal species" podstawowym zastosowaniem substancji jest zapobieganie utlenianiu tłuszczów. Z pozytywnych skutków na organizm wymieniono zwiększenie poziomu aksyontydantów i zwiększenie transkrypcji niektórych enzymów (GSTs, NADPH, NQO) oraz wzrost syntezy glutationu.

W części toskykologicznej raportu podano informację, że dawka śmiertelna LD50 (50% obiektów umiera po podaniu tej dawki) została określona dla szczurów na 1,6g - 2g na kg masy ciała, przy czym uszkodzeniu ulegały przede wszystkim komórki wątroby i nerkek.

Poziom NOAEL (brak negatywnych skutków) został określony na 2mg/ kg u psów i 20mg/kg dla szczurów.  Szczegółowych badań rakotwórczych nie przeprowadzono. Dla p-Phenetidine (pochodna) dawka śmiertelna to 580mg/kg.

Porównując mięso ryb karmionych 12 tygodni paszą z dodatkiem etoksykiny wykryto 14 substancji pochodzących od eksytokiny. DW badaniach na rybach nie stwierdzono wpływu na śmiertelność, za to stwierdzono obniżony poziom działania antybakteryjnego krwi oraz pyknozję (skurczenie jądra komórkowego) komórek wątroby.

Komisja FEEDAP zwróciła uwagę na fakt, że dostarczone badania nie dają informacji o pozostałościach eksytokiny i w związku z tym nie jest w stanie określić obecnie ekspozycji konsumenta na tą substancję i jej pochodne, nie jest w stanie określić maksymalnej dozwolonej dziennej dawki (ADI). W dziale "Safety for user" znajduje się niepokojąca uwaga "Full reports for most of the studies are not available, sugerująca niedostateczne dane przedstawione komisji.

Podsumowanie raportu głosi, że eksytokina nie jest rakotwórcza, genotoksyczna ani nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko. W mojej opinii jest to opinia zbyt krótka biorąc pod uwagę wcześniej cytowane badania, tudzież ich brak.

PS: Dalszy ciąg tematu w poście Etoksykina a sprawa polska

Źródło:
"Safety and efficacy of ethoxyquin (6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline) for all animal species". EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz